Zbiorowe wyjazdy dla Plantatorów 2021r.

Niestety w tym roku Zarząd Związku zdecydował, że nie będzie organizował żadnych zbiorowych wyjazdów dla Plantatorów.

Decyzja jest wynikiem panującego zagrożenia Koronawirusem
w Polsce i na świecie.