Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach powstał z inicjatywy Rolników i Izb Rolniczych oraz Plantatorów buraków cukrowych z gmin: 

 • Głubczyce
 • Głogówek
 • Walce
 • Pawłowiczki
 • Polska Cerekiew 

 Pierwsze zebranie założycielskie Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach odbyło się 12 lutego 1997 roku.

Dnia 17 czerwca 1997 r. został wybrany i ukonstytuowany pierwszy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

 Zarząd:

 •   Feliks Kaczmarczyk – prezes
 •  Józef Komorek – v-ce prezes
 •  Rajnard Kurzał – v-ce prezes
 •  Józef Norek – sekretarz
 •  Franciszek Damboń – skarbnik
 •  Waldemar Sikora – członek zarządu
 •  Józef Dambon – członek zarządu
 •  Andrzej Żebrowski – z-ca członka zarządu
 •  Antoni Babiński – z-ca członka zarządu      
 •  Komisja Rewizyjna:
 •  Stanisław Karażniewicz – przewodniczący komisji
 •  Alfred Kurzela – v-ce przewodniczący
 •  Jan Sikorski – członek
 •  Henryk Dzimiera – z-ca członka Komisji Rewizyjnej
 •  Hubert Hamerla – z-ca członka Komisji Rewizyjnej

 Dnia 4 lipca 2008 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów nastąpiła zmiana nazwy Związku. Zmiana nazwy z Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska

z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” Związek używa również skróconej i zarejestrowanej nazwy ZPBC.CEREKIEW  Od chwili powstania do dnia dzisiejszego odbyło się sześć Walnych Wyborczych Zjazdów na, których zostali wybrani   następujący prezesi:

 • 17 czerwca 1997 r.   Feliks Kaczmarczyk
 • 18 lipca 2002 r.        Feliks Kaczmarczyk
 • 10 lipca 2006 r.        Jerzy Kościelny
 • 26 marca 2008 r.     Jerzy Kościelny
 • 25 czerwca 2010 r.  Jerzy Kościelny
 • 29 maja 2014 r.       Jerzy Kościelny
 • 24 maja 2018 r.       Jerzy Kościelny