Główne Cele i zadania Związku:

  • Reprezentowanie interesów swoich członków i obrona ich praw,
  • Udział w opracowaniu przepisów prawnych regulujących zagadnienia kontraktacji, cen skupu, zasad odbioru surowca,
  • Umożliwienie nabycia środków ochrony roślin, jak również nasion buraka w tańszej cenie,
  • Organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wycieczek, pokazów, wystaw, wdrażanie i upowszechnianie osiągnięć instytutów i placówek naukowych krajowych i zagranicznych,
  • Pomoc przy wypełnianiu wniosków do ARiMR oraz ARR ,
  • Ścisła kontrola z Cukrownią maszyn doczyszczających biorących udział w kampanii buraczanej ,
  • Sprawowanie kontroli w zakresie oceny jakości buraków, kontroli jakości prób na cukier podejmowanie współpracy z innymi Związkami