Od 1997 roku Zarząd Związku wraz z Działem Surowcowym Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” wspólnie organizuje szkolenia dla Plantatorów Buraka Cukrowego.
Na szkoleniach Plantatorzy mają możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami uprawy buraków cukrowych. W sposób praktyczny poznają prace wysokowydajnych maszyn stosowanych w uprawie buraka. W czasie szkoleń również mają możliwość zapoznania się z ofertami firm nasiennych, chemicznych oraz agrotechnicznych. Zarząd Związku Plantatorów Buraka Cukrowego na szkoleniach przedstawia sprawozdanie
z działalności. Co cztery lata wybierani są Delegaci ze wszystkich regionów.