Zmiany w zarządzie Związku

Dnia 31 maja Prezes Jerzy Kościelny zrezygnował z funkcji Prezesa i przeszedł na emeryturę. Rezygnacje z członkostwa w Zarządzie złożył…

Czytaj więcej