Pisma do Ministra

Krajowy Związek wspólnie ze Związkami zrzeszonymi w tym również nasz Związek. Przygotował na Walnym Zjedzie pismo do władz Państwa wyrażające…

Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie Związku

Dnia 31 maja Prezes Jerzy Kościelny zrezygnował z funkcji Prezesa i przeszedł na emeryturę. Rezygnacje z członkostwa w Zarządzie złożył…

Czytaj więcej