Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycisk Zamknij poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Confédération Internationale des Betteraviers Européens

Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka

CIBE reprezentuje ponad 400 tys. plantatorów buraka cukrowego, uprawiających około 2 mln hektarów, dzięki czemu powstaje średnio 20 mln ton cukru rocznie dla 600 mln konsumentów państw członkowskich CIBE. Unia Europejska jest trzecim co do wielkości producentem cukru, a także znaczącym konsumentem i jednym z najważniejszych importerów.

W momencie powstawania CIBE w roku 1927, Europa borykała się z deficytem cukru. Od tego czasu dokonano wielu starań by przekształcić ten sektor, dochodząc do obecnego poziomu. Mimo kolejnych reform rynku UE, uwarunkowanych negocjacjami międzynarodowymi, produkcja europejska musiała nieustannie dostosowywać się do otwierania rynku UE na innych partnerów handlowych.

Członkami CIBE są związki krajowe, które reprezentują plantatorów z 18 państw europejskich uprawiających burak, w tym 170 000 plantatorów z 16 państw UE (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) oraz 240 000 plantatorów z 2 państw nienależących do UE (Szwajcaria i Turcja).

Delegaci CIBE zbierają się w celu zebrania i wymiany informacji oraz omówienia i rozwiązania problemów, jak też w celu ustalenia wspólnej polityki.

Podstawowym zadaniem CIBE jest obrona interesów i reprezentacja plantatorów buraka cukrowego wobec instytucji europejskich (m.in.: Komisja, Rada i Parlament), organizacji międzynarodowych, w szczególności w takich kwestiach jak:

-    rozporządzenia unijne dotyczące cukru;
-    Wspólna Polityka Rolna;
-    międzynarodowe i dwustronne negocjacje porozumień wolnego handlu;
-    kwestie agronomiczne i techniczne uprawy buraka;
-    cukier, produkty uboczne oraz rynek biopaliw;
-    kwestie środowiskowe.

CIBE jest organizacją pozarządową uznawaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych (UNCTAD, FAO, ISO). Jest członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych UE (COPA/COGECA). W strukturach COPA reprezentuje sektor burak cukrowy i cukru przed Komisją w Brukseli, zasiada także w Komitecie Wykonawczym Światowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i Trzciny Cukrowej. Językami roboczym CIBE są język angielski, francuski, niemiecki, włoski i polski.

 STRUKTURY
 

ZGROMADZENIE GENERALNE


Najwyższym organem CIBE jest Zgromadzenie Generalne, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdego kraju należącego do CIBE. Zgromadzenie Generalne odbywa się co roku, podejmuje decyzje polityczne oraz przyjmuje budżet.

 

PREZYDIUM
 
Prezydium CIBE składa się obecnie z:
 
Prezesa: Jørn DALBY (DK)
Pierwszego Wicerezesa: Bernhard CONZEN (DE)
Wiceprezesów: Otto von ARNOLD (SE)
  Stanisław BARNAŚ (PL)
  Jos van CAMPEN (NL)
  Ernst KARPFINGER (AT)
  Eric LAINÉ (FR)
  William MARTIN (UK)
  Eva TOMKULJAKOVA (SK)
Sekretarza Generalnego: Elisabeth LACOSTE (FR)

ZARZĄD

W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele każdego państwa członkowskiego CIBE. W ciągu roku odbywają się dwa lub trzy posiedzenia Zarządu. Zarząd zarządza pracą każdej z Komisji CIBE.
 

 

Komisja Ekonomiczna i Spraw Ogólnych

Przewodniczący: Jos van CAMPEN (NL)

Wiceprzewodniczący: Eric LAINÉ (FR)


Podczas Zgromadzenia Generalnego w 2010 r. CIBE podjęło decyzję o połączeniu Komisji Krajów Wspólnego Rynku i Komisji ds. Spółdzielczości i stworzeniu Komisji Ekonomicznej i Spraw Ogólnych, w celu lepszej reakcji na obecną sytuację europejskich plantatorów buraka.


Po podpisania Traktatu Rzymskiego w roku 1957, CIBE powołało Komisję Krajów Wspólneo Rynku, która zajmowała się sprawami specyficznymi dla Wspólnego Rynku w sektorze cukru. Komisja ta brała udział w tworzeniu Ustawy Cukrowej (1967) i kontynuowała działania w obronie interesów plantatorów buraka cukrowego z UE oraz rozwiązywaniu problemów zwiazanych ze zmianami polityki na rynku cukru, produktów cukrowniczy oraz ubocznych. Prace te kontynuje Komisja Ekonomiczna i Spraw Ogólnych (EGAC), w szczególności w odniesieniu do:

  • zarządzania obecną Wspólną Organizacją Rynków w sektorze cukru oraz monitorowania aktów prawnych;
  • monitorowania ram prawnych dla rozwoju biopaliw i biomasy;
  • monitorowania polityki handlowej;
  • przygotowania nowej reformy WPR po 2013 r.

Komisja zajmuje się również przygotowaniem statystyk i rocznych opracowań dotyczących zbiorów buraków i porozumień branżowych oraz przeprowadza analizy rynku europejskiego i światowego

Delegaci tej Komisji zbierają się zawsze, gdy jest to konieczne, średnio 4razy w roku.

 

Komisja Techniczna i Kontroli Odbioru

Przewodniczący: Jean-Pierre DUBRAY (FR)

Wiceprzewodniczący: Paola PEDRONI (IT), Stanisław BARNAŚ (PL)

 
Sekretarze: W. HAUCK (AT), Klaus ZIEGLER (DE)

Podczas Zgromadzenia Generalnego w 2010 r. CIBE zadecydowało o połączeniu Komisji Kontroli Odbioro i Komisji Technicznej. Nowa Komisja zajmuje się relacjami pomiędzy plantatorami i producentami cukru oraz bada wszelkie aspekty techniczne odbioru buraków: wyposarzenie, metody oraz warunki odbioru.

Komisja jest platformą wymiany informacji dla plantatorów z UE i poza niej oraz prowadzi dialogo dotyczacy trwałego rozwoju uprawy buraka cukrowego. Bada wszelkie agronomiczne i techniczne problemy dotyczące uprawy buraka cukrowego, włączając w to problemy środowiskowe, które stają się coraz bardzie istotne, oraz wykorzystanie buraka do produkcji zielonej energii (biomasy i biopaliw).

Komisja zbiera się raz w roku (poza latami, w których odbywa się Kongres).
 

KONGRES

Co trzy lata CIBE organizuje Kongres, w którym uczestniczy od 300 do 400 przedstawicieli plantatorów z całej Europy. Osobistości ze świata europejskiej oraz światowej polityki cukrowej i rolnej, biorą w nim udział, aby rozmawiać o problemach sektora BURAK CUKROWY/CUKIER. 
 

ADRES

Confédération Internationale des
Betteraviers Européens

 
Boulevard Anspach 111 
B - 1000 Brussels

www.cibe-europe.eu

Współpraca

kzpbc

 

Plantator2017

 

 

 

 

Mapa

 

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone ZPBC Cerekiew.