Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycisk Zamknij poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Komunikat prasowy CIBE - Kongres

Europejscy plantatorzy buraków cukrowych zjednoczeni w obliczu trudnych czasów

W dniach 3 – 5 czerwca odbył się w Berlinie 44 Kongres Europejskich Plantatorów Buraka.
Uczestnicy 
przeanalizowali sytuację światowej gospodarki cukrowej oraz główne
problemy gospodarcze i polityczne stojące 
obecnie przed uprawą buraków
w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem faktu zniesienia systemu kwot
 w UE, 
począwszyod 1 października 2017 r. W tym wydarzeniu, które zgromadziło około 280 delegatów i gości, uczestniczyli wysokiej rangi prelegenci, m.in. niemiecki Federalny Minister Żywności i Rolnictwa - Christian Schmidt, członkowie Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli Komisji Europejskiej.

"Plony buraków cukrowych stale wzrastają. Na Kongresie prezentowano model zrównoważonej gospodarki, zktórego wynika, że uprawa buraków w UE przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju na poziomiegospodarczym, społecznym i środowiskowym. Jednak europejscy plantatorzy buraków mają uzasadnione powodydo niepokoju. Od stycznia 2013 do stycznia 2015 roku średnia cena cukru w UE spadła o 44%, a ceny na rynkachświatowych w ostatnim czasie osiągnęły poziom najniższy od sześciu lat. Instytucje UE nie wykazują chęci do

prowadzenia polityki nakierowanej na rozwój produkcji bioetanolu. Reforma WPR wprowadza bardziej złożoneramy dla rolników. Podczas, gdy konkurenci z krajów trzecich aktywnie regulują i wspierają swoje politykidotyczące cukru i etanolu,
to UE od 1 października 2017 znosi system kwot na cukier i izoglukozę" podkreślił
prezes CIBE Bernhard Conzen.

Debata podczas Kongresu skupiła się wokół perspektywy po roku 2017, zarządzaniu przejrzystymi zasadami orazbraku stabilności rynku cukru w UE w przyszłości. Europejscy plantatorzy uważają, że ceny buraków powinnyobejmować nie tylko koszty produkcji buraków, ale także zapewnić długoterminową opłacalność oraz

sprawiedliwy podział wartości dodanej pomiędzy plantatorów i producentów cukru. Prezes CIBE Bernhard Conzenpodkreślił ponadto, że "ramy dla kontraktacji oraz dialog pomiędzy plantatorami i producentami cukru sąniezbędne dla zapewnienia stabilnych dostaw na rynek UE. Ponadto będziemy również potrzebować odpowiednichnarzędzi regulacyjnych w celu zapewnienia na rynku przejrzystości i odpowiednich informacji dla plantatorówburaków cukrowych". Narzędziami tymi, monitorowanymi przez Komisję Europejską, powinny być szczegółowysystem raportowania cen na podstawie cen pobieranych od przedsiębiorstw cukrowniczych oraz  bilansu cukru,izoglukozy i etanolu przygotowywany na podstawie danych statystycznych zebranych
w przedsiębiorstwach. "Cel
unijnego ustawodawcy, którym jest wzmocnienie roli rolników w łańcuchu dostaw powinien zostać zrealizowany.

Zachęcamy instytucje europejskie do wspierania producentów buraków, aby mogli stawić czoło wyzwaniom".Europejscy plantatorzy buraków ostrzegli instytucje UE, że europejski sektor buraków cukrowych wszedł w okresturbulencji i żądają zachowania szczególnej czujności w celu podjęcia w porę niezbędnych środków łagodzącychskutki niezrównoważonego rynku i dalszej restrukturyzacji
w przyszłości.

Współpraca

kzpbc

 

Plantator2017

 

 

 

 

Mapa

 

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone ZPBC Cerekiew.