Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycisk Zamknij poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Sprawozdania z Walnego Zjazdu

            Raz w roku Zarząd Związku oraz Komisja Rewizyjna spotyka sie z wybranymi na szkoleniach  Delegatami na Walnym Zjeździe Delegatów w celu przedstawienia sprawozdań z prowadzenia Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

 

Znaczenie Walny Zjazd określa paragraf 15 statutu

1. Walny Zjazd Delegatów zwany w dalszym ciągu statutu Walnym Zjazdem jest najwyższym  organem Związku.

2. Walny Zjazd jest zwoływany co roku jako Walny Zjazd Delegatów

3. Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy zwoływany jest co cztery lata

4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd z własnej inicjatywy Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej w terminie 3 tygodni od założenia wniosku przez Zarząd Związku lub Komisję Rewizyjną.  Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany także na wniosek 1/3 członków Związku.

5. W Walnym zjeździe biorą udział:

-          z prawem głosu decydującego delegaci wybierani na szczeblu gmin wg klucza 1 delegat na 30 pełnych członków Związku.

Walny Zjazd jak i gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności 50% ogólnej liczbie członków. W razie braku quorum, Zjazd i zebranie gminne odbywają się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na ilość obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu. Wówczas Zjazd i zebranie gminne są prawomocne.

-          przedstawiciele członków wspierających.

Delegaci powinni być powiadomieni o terminie Zjazdu przynajmniej na dwa tygodnie przed Zjazdem.

Nadzwyczajny Walnego Zjazdu określa paragraf 16 statutu

- Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej.

- Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany także na wniosek 1/3 członków Związku.
- Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd w terminie 3 tygodni od dnia złożenia wniosku
przez Zarząd Związku lub Komisję Rewizyjną, nie później jednak niż przed upływem 60 dni od dnia złożenia wniosku.
-  Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
- W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani Delegaci w czasie szkoleń, Zarząd Związku oraz Komisja Rewizyjna.


Kompetencje Walnego Zjazdu oraz Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu określa paragraf 17 statutu

-          uchwalenie zmian statutu,

-          uchwalenie kierunków działania Związku,

-          uchwalenie regulaminów działania organów organizacyjnych Związku,

-          ocena działalności Związku i jego organów,

-          udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

-          wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Krajowy,

-          podejmowanie decyzji o przystąpieniu Związku do innych organizacji rolniczych, społecznych lub gospodarczych,

-          uchwalenie nabycia i zbycia praw majątkowych.

-          Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

-          Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjeździe

-          Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

-          Ustalenie wysokości składek członkowskich.

-          Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji.

-          Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zjazdu Delegatów.

 


Współpraca

kzpbc

 

Plantator2017

 

 

 

 

Mapa

 

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone ZPBC Cerekiew.