Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycisk Zamknij poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

PROTOKÓŁ

 

z Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach, który odbył się w dniu 27 marca 2008 roku w II terminie

 

Obecni na Walnym Zjeździe zgodnie z załączoną listą obecności.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach   - przywitanie gości.

 

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

       

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

            - podanie kandydatów

            - głosowanie /jawne lub tajne/

            - podjęcie uchwały

 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

            - podanie kandydatów

            - głosowanie /jawne lub tajne/

            - podjęcie uchwały

 

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

            - podanie kandydatów

            - głosowanie /jawne lub tajne/

            - podjęcie uchwały

 

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu

 7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2007 rok.

 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za 2007 rok.

 9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

 10. Dyskusja

 11. Wybór nowego członka zarządu spośród dzierżawców

 12. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał

 13. Zakończenie obrad


 Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości. następnie wygłosił krótkie przemówienie, które jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

 Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował delegaci zaproponowali przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by przewodniczącym był pan Jerzy Kościelny.

Delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali Pana Jerzego Kościelnego na Przewodniczącego Walnego Zjazdu

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury Pana Żebrowskiego, Dambonia i Niechcioła, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury Pana Żebrowskiego, Dambonia i Niechcioła, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Żebrowski Andrzej – przewodniczący, Damboń Rafał i Niechcioł Krystian członkowie. Stwierdza, iż prawomocność Walnego Zjazdu odbywającego się w II terminie jest zgodna z § 15 ust. 3 Statutu Związku.

 Ad. 7

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2007 rok. Zatwierdzenie sprawozdania odpowiednią uchwałą.

/Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 8

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Napiórkowski Kazimierz przedstawił raport Finansowy z działalności Związku za 2007 rok. Zatwierdzenie raportu odpowiednią uchwałą.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

 Ad.9

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego za 2007 rok a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku za 2007 rok.

Delegaci w głosowaniu jawnym 24 głosami za podjęli uchwałę.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 10

W tym miejscu Przewodniczący zebrania Pan Jerzy Kościelny poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości –Prezesa Zarządu przy Cukrowni :Cerekiew” w Ciężkowicach Pana Mieczysława Pietrzaka.

 Prezes Zarządu Głównego Cukrowni „Cerekiew” Pan Mieczysław Pietrzak podziękował za zaproszenie na Walny Zjazd Delegatów.

„Jest to nasze ostatnie spotkanie przed fuzją, która nastąpi w tym roku. Dzięki której nastąpi wiele uproszczeń w sprawie dostarczanych buraków. mogę powiedzieć również że ten rok jest szczególny jeśli chodzi i warunki uprawy buraków. ponieważ jest to kolejny rok Reformy i ceny buraków spadają. Aktualnie oddane jest do Unii Europejskiej 4,80 ml ton limitu pozostaje jeszcze do oddania 1,19 ml ton limitu. Sądzę natomiast, iż możliwe jest iż w przyszłym roku nastąpi postęp w uprawie buraków.

W Polsce kończy się kontraktacja buraków cukrowych, Cukrownia „Cerekiew” zakontraktowała cały swój posiadany limit. Choć niektórzy ważni dla Cukrowni producenci Buraka zrezygnowali a raczej zawiesili swoją uprawę na 2008 rok to zawsze możemy liczyć na indywidualnych Plantatorów, którzy chętnie posieją większą ilość buraków. plantatorzy Ci zawarli z Cukrownią dodatkowe umowy.

Od  września ceny cukru zmniejszą się o prawie 70 euro. Generalnie rzecz biorąc zapasy cukru na rynku są wysokie. Wynikiem czego Cukrownie zamykają rok finansowy stratą. My natomiast nie byliśmy w takiej sytuacji ale to tylko dlatego iż cały cukier pozakwotowy z kampanii 2007/2008 został już sprzedany. Pozostał nam jeszcze do przerobu sok gęsty odłożony w czasie kampanii. Planujemy rozpocząć przerób soku gęstego na początku kwietnia.

Jeśli chodzi o miniona kampanię to chcę państwu bardzo podziękować za owocną współpracę i również chcę przeprosić za opóźnienia w rozpoczęciu kampanii ze względu na brak gotowości fabryki. Czego wynikiem były przesunięcia w odbiorze buraków oraz wysłodków. Również naszą wielką bolączką jest brak dróg rolniczych oraz fatalny stan dróg powiatowych jak i wojewódzkich. Problemy mamy również z kierowcami, którzy nie przestrzegają przepisów drogowych oraz ustaleń dotyczących ich trasy przejazdu. W szczególności nocą kierowcy są najbardziej rozbrykani. Współpracujemy z policją by zdyscyplinować kierowców do przestrzegania określonej trasy przejazdu jak również załadunku ciężarówki. Ponieważ nie jest naszym celem by samochody jeździły przeładowane i na tzw. Skróty. My płacimy im od kilometrów i tonażu. W tym roku planujemy by kontroli drogowych było o wiele więcej. Ponieważ prawo obowiązuje wszystkich zarówno prywatnych przewoźników jak państwowych.

Planujemy w tym roku zwiększyć wyżymanie wysłodków, by zwiększyć zawartość suchej prasy o 2 %.  Czego celem jest zmniejszenie zawartości wody w wysłodkach. Będzie to korzystniejsze dla tych co zakiszają wysłodki w rękawach.

Mogę również się pochwalić tym iż Cukrownia otrzymała nagrodę za własną oczyszczalnię ścieków.

To by było wszystko co chciałem powiedzieć dziękuję za udzielenie głosu.”

 

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny podziękował Prezesowi.

 

Zabranie głosu przed Delegatów:

 

Napiórkowski  Kazimierz

„ W tym roku wciągnąłem się w sprawy Związkowe. Mimo, że jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej to byłem zapraszany jako wolny słuchacz i głos doradczy na zebrania Zarządu z Cukrownią jak również na zebrania z innymi Związkami.

Musze powiedzieć, że na zebraniach z innymi związkami zauważyłem iż brak jest jedności głosu. Przedstawiciele innych związków zachowują się tak jakby przylecieli z księżyca.

Natomiast druga strona czyli Koncern, u nich jest określona linia i nie ma żadnej możliwości by rozpocząć jakiekolwiek konkretne negocjacje. To jak głową w ścianę uderzać.

 

Do tego wszyscy uważają, że Związki mają dużo pieniędzy. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej na bieżąco śledzę fundusze Związku i muszę powiedzieć, że składka członkowska jest coraz mniejsza ze względu na mniejszą cenę za buraki. Bilas wykazuje iż cały czas jesteśmy na wyniku ujemnym. W tym roku składka członkowska jest taka iż musimy na minimalnych kosztach dotrwać do końca roku. Proponuję by zmienić w Statucie wysokość składki członkowskiej z 0,3 % na 0,5 % i nie więcej niż 2 500 zł. „

 

Kościelny Jerzy

„Jeśli już mówimy o zmianach jakie miały by nastąpić to ja również mam propozycję zmiany w Statucie dotyczącą pieczątki Związku jak również ilości członków z Zarządzie. Ze względu na Baborów, gdyż Cukrownia już nie istnieje a Związek nie wiadomo jak długo będzie działać. Proponowałem już Prezesowi Związku Plantatorów Buraka Cukrowego z Baborowa by wyznaczył 2-3 osoby, które w czasie walnego zjazdu weszły by w skład naszego Związku. Jednak na dzisiejsze zebranie nie przyjechał żaden zaproszony przedstawiciel. Można by to uznać za odmowę jednak nie bądźmy uprzedzeni. Pozostawmy taką możliwość przez zwiększenie członków np od 7 do 12 kandydatów.

Również chciałbym poruszyć temat tych nieszczęsnych dostaw łączonych i końcówek buraków. u małych Plantatorów nie zawsze istnieje możliwość połączenia się z innym plantatorem. Gdy dochodzi do takiej sytuacji to kierowca albo nie chce zabrać tak małej ilości buraków albo każe sobie dopłacić do ładunku. Chcemy aby w tym roku Cukrownia rozliczała plantatora z brakującego tonażu i potrącała to z konta plantatora na rzecz przewoźnika przy rozliczeniu kampanii.

Z przykrością muszę powiadomić również, że Pan Zaborowski Ryszard (dziś nieobecny) odchodzi ze stanowiska członka Zarządu, gdyż całkowicie zrezygnował z uprawy buraków cukrowych. Odejście jego należy zatwierdzić uchwałą i na jego miejsce powołać innego Delegata.”

 

Nozdryn –Płotnicki Kazimierz  - przedstawiciel Kombinatu Rolnego Kietrz

„Chciałbym podziękować za możliwość uczestnictwa w Związku. Jednakże muszę z przykrością powiadomić państwa iż odchodzę na emeryturę. Dlatego też muszę złożyć rezygnację w Związku, jednakże Kombinat Rolny Kietrz nadal chce współpracować i aktywnie uczestniczyć w Zarządzie Związku. Dlatego też chciałbym zaproponować tylko zamianę. Proponowanym prze zemnie kandydatem jest pan Władysław Podłowski.

 

Przerwa

 

Ad 11.

Przewodniczący posiedzenia zaproponował wybory nowego członka zarządu spośród dzierżawców.

Następnie przewodniczący poprosił o podanie kandydatur do Zarządu. Delegaci zgłosili pana Kazimierza Napiórkowskiego.

Odbyło się jawne głosowanie – 16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymanych”.

 

Ponieważ Pan Kazimierz Napiórkowski jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej decyduje się on na rezygnację z tej funkcji. Przy czym proponuje na swoje stanowisko pana Marka Andrzeja.

 

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny proponuje kolejne wybory do Komisji Rewizyjnej. Prosi o podanie Kandydatów. Delegaci również proponują Pana Marka Andrzeja.

Odbyło się Jawne głosowanie – 16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymanych”.

 Przewodniczący proponuje również głosowanie w sprawie zamiany przedstawiciela Kombinatu Rolnego Kietrz. Czy Delegaci popierają kandydaturę proponowanego przez Pana  Kazimierza Nozdryna, Pana Władysława Podłowskiego.

Odbyło się jawne głosowanie – 16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymanych”.

 Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostają potwierdzone uchwałą.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

 Ad. 12

Rozpatrzenie proponowanych zmian w Statucie.

 

  1. & 2 w/w statutu otrzymuje brzmienie:

 

  1. Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o społeczno -zawodowych organizacjach rolników.
  2. Związek używa pieczątki podłużnej z napisem:

ZPBC „Cerekiew”

47-260 Polska Cerekiew

ul. Fabryczna 13,   tel. 077/4875352

NIP: 749-179-11-39, REG: 531365897

 

  1. w & 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

2.Zarząd Związku składa się z 7/siedmiu/ do 12/dwunastu/ członków.

Członkowie ze swojego grona wybierają Prezydium w składzie: Prezes ,dwóch w-ce Prezesów, Sekretarz, Skarbnik.

 

  1. w & 23
  1. w punkcie 1 skreśla się zapis:

„ – z opłat członkowskich w wysokości 0,3% wartości dostarczonych buraków nie więcej niż 300 złotych”

a w to miejsce wpisuje się:

„- z opłat członkowskich w wysokości 0,5% wartości dostarczonych buraków nie

więcej niż 2500 złotych.”

 

Przewodniczący Walnego zjazdu Delegatów proponuje głosowanie jawne by zatwierdzić zmiany odpowiednią uchwała.

Głosowanie jawne – 16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymanych”.

  

W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Jerzego Kościelnego powstanie wniosek, który zostanie przesłany do Prezesa Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach.

/wniosek w załączeniu do protokołu/

 

„Delegaci wnioskują o to by Cukrownia „Cerekiew” w całości rozliczała Plantatorów Buraka Cukrowego również z odstawy tzw. „końcówek buraków”, żeby plantatorzy którzy nie mają możliwości połączenia swojej końcówki dostawy z innym plantatorem, a np pozostało mu od 2 do 10 ton do oddania nie musiał dopłacać indywidualnie przewoźnikowi za brakujący tonaż. „

Wniosek został przyjęty przez delegatów.

 

Ad. 13

Ponieważ nie zgłoszono więcej wniosków ani nie było więcej pytań Przewodniczący Jerzy Kościelny podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo a następnie zamknął Walny Zjazd Delegatów.

 

 


Współpraca

kzpbc

 

Plantator2017

 

 

 

 

Mapa

 

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone ZPBC Cerekiew.