Podczas protestu, który odbył się 24 stycznia na ręce przedstawicieli została złożona petycja Plantatorów.
W związku z brakiem odpowiedzi i wyjściem inspektorów z kontraktacją do Plantatorów przedstawiciele wszystkich Związków dnia 8 lutego 2022 roku wystąpili z pismem do Dr. Thomasa Kirchberga Prezesa Sudzucker AG w Mannheim o zapoznanie się z naszą sytuacją. Pismo w załączniku.
Dnia 2 marca 2022 roku otrzymaliśmy odpowiedź od Dr. Thomasa Kirchberga

  • Pismo w sprawie