Rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenie ceny buraków z euro na złotówki wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski lub agencję Bloomberg.

Krajowa Grupa Spożywcza
Średni kurs NBP z września 2022 r. (4,7390 PLN/EUR) dla ceny buraków kontraktowanych oraz średni kurs NBP z roku gospodarczego 2022/23 dla dodatkowego świadczenia.

Nordzucker
Średni kurs z września 2022 r. (4,7413 PLN/EUR) obliczany na podstawie dziennych kursów publikowanych przez agencję Bloomberg.

Pfeifer & Langen
Średni kurs NBP z roku gospodarczego 2022/23 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,65 PLN/EUR).

Südzucker
Średni kurs EBC z września 2022 r. (4,7414 PLN/EUR).

 

Ceny buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% w poszczególnych koncernach przy uwzględnieniu stosowanego kursu euro wynoszą (stan na 3 października 2022):

Krajowa Grupa Spożywcza: 217,99 zł/t
Nordzucker: 194,39 – 199,61 zł/t (w zależności od rodzaju umowy)
Pfeifer & Langen: 223,20 zł/t
Südzucker: 207,44 zł/t (cena średnia)

Informacja udostępniona przez KZPBC w Warszawie. 

Źródło: Kliknij, aby otworzyć