Zmiany w zarządzie Związku

Dnia 31 maja Prezes Jerzy Kościelny zrezygnował z funkcji Prezesa i przeszedł na emeryturę. Rezygnacje z członkostwa w Zarządzie złożył również Pan Jan Słota, który zrezygnował z uprawy buraków.
W głosowaniu jawnym na stanowisko Prezesa został wybrany obecny vice prezes Pan Norbert Ksoll, natomiast wice prezesem został Pan Józef Damboń. Obecny skład Zarządu można zobaczyć w zakładce Zarząd Związku