Pisma do Ministra

Krajowy Związek wspólnie ze Związkami zrzeszonymi w tym również nasz Związek. Przygotował na Walnym Zjedzie pismo do władz Państwa wyrażające swoje nie zadowolenie w sprawie nagłego wzrostu cen za środki ochronny roślin.  

Pismo i odpowiedzi zostają udostępnione na naszej stronie. 
Pan Jacek Sasin – Wiceprezes rady Ministrów – pismo z dnia 7 października 2021 
odpowiedz z dnia 4 listopada 2021 r. 
odpowiedz z z dnia 29 Października z Departamentu Klimatu i Środowiska
Pan Tomasz Chróstny Prezes UOKiK – pismo z dnia 7 października 2021 r.
odpowiedz z 3 listopada 2021 r.