Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej w latach 2023 – 2027