Na zaproszenie KSC SA w dniu 21 stycznia 2022 r. odbyły się negocjacje pomiędzy Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. i Zarządem KSC S.A.

Strony uzgodniły:
-podwyższenie ceny buraków kontraktowanych – nie mniej niż 35 €/t;
-podwyższenie ceny buraków nadwyżkowych – nie mniej niż 100 zł/t;
-możliwość dalszych negocjacji w zależności od rozwoju sytuacji na rynku cukru i ogólnej sytuacji w rolnictwie.

W związku z pozytywnym wynikiem uzgodnień Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. odwołała zaplanowany na 24 stycznia br. protest przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych

Źródło: https://kzpbc.com.pl/