Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew”
w Ciężkowicach powstał z inicjatywy Rolników i Izb Rolniczych oraz Plantatorów buraków cukrowych z gmin: 

 • Głubczyce
 • Głogówek
 • Walce
 • Pawłowiczki
 • Polska Cerekiew 

 Pierwsze zebranie założycielskie Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach odbyło się 12 lutego 1997 roku.

Dnia 17 czerwca 1997 r. został wybrany i ukonstytuowany pierwszy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

 Zarząd:

 •   Feliks Kaczmarczyk – prezes
 •  Józef Komorek – v-ce prezes
 •  Rajnard Kurzał – v-ce prezes
 •  Józef Norek – sekretarz
 •  Franciszek Damboń – skarbnik
 •  Waldemar Sikora – członek zarządu
 •  Józef Dambon – członek zarządu
 •  Andrzej Żebrowski – z-ca członka zarządu
 •  Antoni Babiński – z-ca członka zarządu      
 •  Komisja Rewizyjna:
 •  Stanisław Karażniewicz – przewodniczący komisji
 •  Alfred Kurzela – v-ce przewodniczący
 •  Jan Sikorski – członek
 •  Henryk Dzimiera – z-ca członka Komisji Rewizyjnej
 •  Hubert Hamerla – z-ca członka Komisji Rewizyjnej

 Dnia 4 lipca 2008 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów nastąpiła zmiana nazwy Związku. Zmiana nazwy z Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska

z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” Związek używa również skróconej i zarejestrowanej nazwy ZPBC.CEREKIEW  Od chwili powstania do dnia dzisiejszego odbyło się sześć Walnych Wyborczych Zjazdów na, których zostali wybrani   następujący prezesi:

 • 17 czerwca 1997 r.   Feliks Kaczmarczyk
 • 18 lipca 2002 r.        Feliks Kaczmarczyk
 • 10 lipca 2006 r.        Jerzy Kościelny
 • 26 marca 2008 r.     Jerzy Kościelny
 • 25 czerwca 2010 r.  Jerzy Kościelny
 • 29 maja 2014 r.       Jerzy Kościelny
 • 24 maja 2018 r.       Jerzy Kościelny

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.