Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

Główne Cele i zadania Związku:
  • Reprezentowanie interesów swoich członków i obrona ich praw,
  • Udział w opracowaniu przepisów prawnych regulujących zagadnienia kontraktacji, cen skupu, zasad odbioru surowca,
  • Umożliwienie nabycia środków ochrony roślin, jak również nasion buraka w tańszej cenie,
  • Organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wycieczek, pokazów, wystaw, wdrażanie i upowszechnianie osiągnięć instytutów i placówek naukowych krajowych i zagranicznych,
  • Pomoc przy wypełnianiu wniosków do ARiMR oraz ARR ,
  • Ścisła kontrola z Cukrownią maszyn doczyszczających biorących udział w kampanii buraczanej ,
  • Sprawowanie kontroli w zakresie oceny jakości buraków, kontroli jakości prób na cukier podejmowanie współpracy z innymi Związkami

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.