Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

G R U P A     P L A N T A T O R

Związek w 2010 roku założył Grupę Plantator, która wspólnie z innymi Związkami podejmuje ważne kwestie dotyczące współpracy z Koncernem Sudzucker, jak również z pozostałymi Związkami nie należącymi do Grupy ale chcącymi z nami współpracować.
Do Grupy Plantator należą Związki z Raciborza, Świdnicy oraz Wielunia.
Członkowie Grupy Plantator wspólnie wybierają przedstawicieli do reprezentacji w Komisji Porozumiewawczej. Udział w pracach Komisji jest kadencyjny. 

 

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.