Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

Od 1997 roku Zarząd Związku wraz z Działem Surowcowym Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” wspólnie organizuje szkolenia dla Plantatorów Buraka Cukrowego.
Na szkoleniach Plantatorzy mają możliwość zapoznania się
z najnowocześniejszymi technologiami uprawy buraków cukrowych. W sposób praktyczny poznają prace wysokowydajnych maszyn stosowanych w uprawie buraka. W czasie szkoleń również mają możliwość zapoznania się z ofertami firm nasiennych, chemicznych oraz agrotechnicznych. Zarząd Związku Plantatorów Buraka Cukrowego na szkoleniach przedstawia sprawozdanie
z działalności. Co cztery lata wybierani są Delegaci ze wszystkich regionów.

 

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.