Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

Odwiedziny

002884
Views Today : 1
Views This Year : 985
Total views : 5667

Odpowiedz Koncernu Sudzucker AG

Podczas protestu, który odbył się 24 stycznia na ręce przedstawicieli została złożona petycja Plantatorów.
W związku z brakiem odpowiedzi i wyjściem inspektorów z kontraktacją do Plantatorów przedstawiciele wszystkich Związków dnia 8 lutego 2022 roku wystąpili z pismem do Dr. Thomasa Kirchberga Prezesa Sudzucker AG w Mannheim o zapoznanie się z naszą sytuacją. Pismo w załączniku.
Dnia 2 marca 2022 roku otrzymaliśmy odpowiedź od Dr. Thomasa Kirchberga

 • Pismo w sprawie  

Komunikat dla Plantatorów

 • Dnia 5 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Porozumiewawczej, na której przedstawiciele Związków Plantatorskich nie zaakceptowali zaproponowanego projektu umowy kontraktacyjnej.

   

 • Dnia 21 stycznia wypłynęła informacja, że KSC zapłaci Plantatorom nie mniej niż 35 euro za 16 % buraki.

   

 • 24 stycznia odbył się protest Plantatorów przed siedzibą Sudzucker Polska we Wrocławiu na którym przedstawiciele Plantatorów przedstawili swoje żądania wobec Koncernu.

  – PETYCJA SUD

   

  Na które do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi

   

W związku z tym, że nie wiemy w jakiej cenie będą sprzedawane buraki do koncernu Sudzcuker w kampanii 2022/2023 decyzje o kontynuacji uprawy buraka cukrowego pozostawiamy Plantatorom

Nowa cena buraków w KSC S.A. na rok gospodarczy 2022/23

Na zaproszenie KSC SA w dniu 21 stycznia 2022 r. odbyły się negocjacje pomiędzy Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. i Zarządem KSC S.A.

Strony uzgodniły:
-podwyższenie ceny buraków kontraktowanych – nie mniej niż 35 €/t;
-podwyższenie ceny buraków nadwyżkowych – nie mniej niż 100 zł/t;
-możliwość dalszych negocjacji w zależności od rozwoju sytuacji na rynku cukru i ogólnej sytuacji w rolnictwie.

W związku z pozytywnym wynikiem uzgodnień Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. odwołała zaplanowany na 24 stycznia br. protest przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych

Źródło: https://kzpbc.com.pl/

Protest pod siedzibą Koncernu Sudzucer we Wrocławiu

( fot. https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/rolnicy-beda-protestowac-pod-cukrowniami-sudzucker-i-nrodzucker/ )

Zarząd Związku informuje że dnia 24 stycznia o godz. 12.00 odbędzie się protest pod siedzibą Koncernu Südzucer we Wrocławiu. Plantatorzy indywidualne muszą podjąć decyzję czy wezmą w nim udział.

Więcej informacji na stronie www.tygodnik-rolniczy.pl

 

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem

Szanowni Państwo,
W dniu 7 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie z wicepremierem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem. W spotkaniu udział wzięli Krzysztof Nykiel, Mieczysław Środa, Rafał Strachota, Krzysztof Kowa (ZPC) i Andrzej Kuczyński (FGŻ RP). Tematem spotkania była trudna sytuacja w sektorze buraka cukrowego w zakresie opłacalności produkcji i płatności powiązane z produkcją buraków po 2022 r.  Strona plantatorska szeroko argumentowała konieczność zwiększenia koperty płatności do poziomu zaproponowanego w drugiej wersji Planu Strategicznego. Premier Kowalczyk oświadczył, że cały czas trwają prace nad wysokością kopert dla poszczególnych działów i sektorów, nie wykluczył, że w przypadku sektora buraków koperta płatności zostanie zwiększona. Zwrócił jednak uwagę, że już podczas prac przygotowawczych ewaluatorzy z Komisji Europejskiej mieli zastrzeżenia do wysokości koperty przeznaczonej na wsparcie związane z produkcją buraków. Po przekazaniu Planu Strategicznego do Brukseli będą trwały analizy Komisji Europejskiej i trzeba będzie bronić wysokości kopert, które zostaną zapisane w wersji ostatecznej planu.

Poniżej link do informacji na stronie MRiRW:

W ostatnim czasie – w sprawie płatności do buraków – odbyły się również m.in. spotkania z wiceministrem Rafałem Romanowski (15.11), wiceminister Anną Gembicką (25.11) i wiceministrem Norbertem Kaczmarczykiem (3.12). W dniu 23.11 Prezes Krzysztof Nykiel uczestniczył w Posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem był Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

 

Pozdrawiam,

 

Rafał Strachota

 

Dyrektor Biura

 

– Pismo wystosowane do wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka

Zezwolenie dla Cruiser SB 600 FS

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 9 grudnia 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek KZPBC wydał czasowe zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Cruiser SB 600, z przeznaczeniem do stosowanie w uprawie buraków cukrowych w celu zwalczania skośnika buraczaka w okresie od 9 stycznia 2022 r. do 7 maja 2022 r

W załączeniu przesyłam zezwolenie oraz etykietę.

Pozdrawiam,

Rafał Strachota

Dyrektor Biura

 

-Etykieta środka ochrony roślin Cruiser SB 600 FS

-Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Cruiser SB 600 FS

Wybór delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy

W związku z trwającą Pandemią i brakiem możliwości organizowania szkoleń dla Plantatorów na których wybierani byli Delegaci z terenu działania Zakładu Produkcyjnego "Cukrownia Cerekiew", Zarząd Związku podjął decyzję by Plantatorzy chcący zostać Delegatami sami zgłaszali się do Związku poprzez stworzone w tym celu Karty zgłoszeniowe.  Karty zgłoszeniowe dostępne są poniżej..

Jak zwiększyć plony?

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.