Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ” Cukrownia Cerekiew ” w Ciężkowicach 

 

Adres siedziby :
47-260 Polska Cerekiew,
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13

Osoby kontaktowe:
-Kierownik biura Dagmara Kucharska – Tel .: 507 333 072

-Prezes  Norbert Ksoll – Tel .: 512 292 620

-Biuro – Tel.: 77 487 53 52

Kontakt Email:

  • zpbc.cerekiew@interia.pl
  • biuro@zpbccerekiew.pl

Numer NIP : 7491791189
Numer KRS : 0000064763

 

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.