Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

ZWIĄZEK PLANTATORÓW

BURAKA CUKROWEGO PRZY SÜDZUCKER POLSKA

Z SIEDZIBĄ PRZY ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM „CUKROWNIA CEREKIEW”

Skład Zarządu:

 • Norbert Ksoll                   – Prezes
 • Mieczysław Mysliwy        – vice prezes
 • Henryk Dzimiera              – Sekretarz
 • Gerard Raubal                 – Członek Zarządu
 • Józef Damboń                 – Członek Zarządu
 • Bernard Wieczorek          – Członek Zarządu
 • Rafał Damboń                 – Członek Zarządu
 • Rajmund Wochnik           – Członek Zarządu
 • Bernard Gnilka                – Członek Zarządu
 • Piotr Hanusiak                – Członek Zarządu
 • Sylweriusz Preussner     – Członek Zarządu
 • Ryszard Wróblewski       – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Edward Kurzela       – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Joachim Zemełka    – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Krzysztof Komorek   – Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Delegaci wybrani na szkoleniach:

Głogówek – 27 luty 2023 r.
1. Bernard G.
2. Marek L.
3. Denis W.
4. Michał D.
5. Janusz K.
6. Dawid G.
7. Piotr J.


Biała – 28 luty 2023 r.
1. Ryszard W.
2. Sylweriusz P.
3. Piotr H.
4. Dominik S.


Pawłowiczki – 2 marzec 2023 r.
1. Adrian F.
2. Zygmunt C.
3. Damian M.
4. Bernard W.
5. Damian G.
6. Mariusz V.
7. Gerard R.
8. Norbert K.
9. Erwin G.
10. Rajmund W.


Łany – 7 marzec 2023 r.
1. Martin K.

2. Henryk Dz.
3. Edward K.
4. Joachim Z.
5. Rafał D.
6. Józef D.
7. Tomasz H.
8. Krzysztof K.
9. Mieczysław M.
10. Gerard D.

 

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.