Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

ZWIĄZEK PLANTATORÓW

BURAKA CUKROWEGO PRZY SÜDZUCKER POLSKA

Z SIEDZIBĄ PRZY ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM „CUKROWNIA CEREKIEW”

Skład Zarządu:

  • inżynier Norbert Ksoll – Prezes
  • Józef Damboń – vice prezes
  • Roman Gaida-Sekretarz
  • Ewald Kamrad-Członek Zarządu
  • Jerzy Krajczy-Członek Zarządu
  • Henryk Dzimiera-Członek Zarządu
  • Gerard Raubal -Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Edward Kurzela-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Joachim Zemełka-Członek Komisji Rewizyjnej
  • Bernard Gnilka-Członek Komisji Rewizyjnej

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.