Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

Odwiedziny

003552
Views Today : 6
Views This Year : 1967
Total views : 6649

Zezwolenie na stosowanie środka ochrony roślin INAZUMA 130 WG

Szanowni Państwo,

26 czerwca 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wydał zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin INAZUMA 130 WG (s.cz. acetamipryd i lambda-cyhalotryna) w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania skośnika buraczaka.

Zezwolenie obowiązuje w okresie od 27 czerwca 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu szkodnika od początku zakrywania międzyrzędzi do fazy, gdy korzeń osiąga wymaganą wielkość do zbioru z zachowaniem okresu karencji (BBCH 31-49).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Inazuma 130 WG decyzja

Inazuma 130 WG etykieta

Serdecznie pozdrawiam,

Rafał Strachota

Dyrektor Biura

 

Projekt badawczy „Poprawa jakości gleb poprzez zastosowanie modeli biznesowych”

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia br. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) w ramach Konsorcjum z 13 jednostkami badawczymi, którego Liderem jest Katolicki Uniwersytet Leuven (Belgia) realizuje projekt badawczy „Poprawa jakości gleb poprzez zastosowanie modeli biznesowych”, finansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Horyzont Europa.

W Polsce głównym celem projektu jest stworzenie skutecznego systemu płatności węglowych w rolnictwie, we współpracy z rolnikami oraz uznanymi instytucjami posiadającymi międzynarodowe akredytacje do monitorowania, określania ilościowego, walidacji i weryfikacji redukcji emisji gazów cieplarnianych i pochłaniania dwutlenku węgla.

IRWiR PAN podejmie współpracę z chętnymi gospodarstwami rolnymi, w ramach której dokonana zostanie ocena możliwości redukcji emisji GHG oraz skutków ekonomicznych ich wdrożenia. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie uprzejmie proszę o przesłanie takiej informacji na adres r.strachota@kzpbc.com.pl

W załączeniu przesyłam pismo z IRWiR PAN, katalog „Biologizacja” oraz ofertę firmy Agreena, która współpracuje z Instytutem.

Z poważaniem,

 

Rafał Strachota

Dyrektor Biura

– Rolnictwo węglowe się opłaca Wzbogać swoją glebę, działaj dla klimatu i czerp zyski z certyfikatów węglowych.

– Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa Katalog dobrych praktyk biologizacyjnych

– Program płatności węglowych

Poletka doświadczalne w firmie KWS

    Poletka doświadczalne w firmie KWS

             Związek przy Cukrowni Cerekiew w Ciężkowicach wspólnie ze Związkiem
z Raciborza organizuje wyjazd na Poletka doświadczalne do Kondratowic. 

Poletka odbywają się dnia 16 czerwca (piątek) o godz. 10.00 

Zapisy u Pani Dagmary, tel.  507 333 072 – Plantatorzy Związku Cerekiew
oraz u Pani Moniki, tel. 783 835 078 – Plantatorzy Związku Raciborza

Zezwolenia na stosowanie środków ochrony roślin

Szanowni Państwo,

W dniu 7 kwietnia 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wydał zezwolenia na stosowanie środków ochrony roślin MOSPILAN 20 SP (s.cz. acetamipryd) i MOVENTO 100 SC (s.cz. spirotetramat) w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania mszyc.

Zezwolenia obowiązują w okresie od 26 kwietnia 2023 r. do dnia 23 sierpnia 2023 r.

 

MOSPILAN 20 SP

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych szkodników, od fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nierozwiniętych liści do fazy gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

MOVENTO 100 SC

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych szkodników, od fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nierozwiniętych liści do fazy gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 12-39).

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

 

Załączniki:

– Movento 100 SC – zezwolenie

– Movento 100 SC – etykieta

– Mospilan 20 SP – zezwolenie

– Mospilan 20 SP – etykieta

 

KURSY EURO STOSOWANE W ROZLICZENIACH

Rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenie ceny buraków z euro na złotówki wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski lub agencję Bloomberg.

Krajowa Grupa Spożywcza
Średni kurs NBP z września 2022 r. (4,7390 PLN/EUR) dla ceny buraków kontraktowanych oraz średni kurs NBP z roku gospodarczego 2022/23 dla dodatkowego świadczenia.

Nordzucker
Średni kurs z września 2022 r. (4,7413 PLN/EUR) obliczany na podstawie dziennych kursów publikowanych przez agencję Bloomberg.

Pfeifer & Langen
Średni kurs NBP z roku gospodarczego 2022/23 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,65 PLN/EUR).

Südzucker
Średni kurs EBC z września 2022 r. (4,7414 PLN/EUR).

 

Ceny buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% w poszczególnych koncernach przy uwzględnieniu stosowanego kursu euro wynoszą (stan na 3 października 2022):

Krajowa Grupa Spożywcza: 217,99 zł/t
Nordzucker: 194,39 – 199,61 zł/t (w zależności od rodzaju umowy)
Pfeifer & Langen: 223,20 zł/t
Südzucker: 207,44 zł/t (cena średnia)

Informacja udostępniona przez KZPBC w Warszawie. 

Źródło: Kliknij, aby otworzyć

 

Wybór delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy

W związku z trwającą Pandemią i brakiem możliwości organizowania szkoleń dla Plantatorów na których wybierani byli Delegaci z terenu działania Zakładu Produkcyjnego "Cukrownia Cerekiew", Zarząd Związku podjął decyzję by Plantatorzy chcący zostać Delegatami sami zgłaszali się do Związku poprzez stworzone w tym celu Karty zgłoszeniowe.  Karty zgłoszeniowe dostępne są poniżej..

Jak zwiększyć plony?

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.